Werkwijze proces

Projectmatige aanpak

Om te peilen of we op dezelfde pagina zitten maak ik vaak gebruik van diverse soorten prototypen. Welke dat zijn is afhankelijk van het project. Voorbeelden van prototypes om het design van de website zijn bijvoorbeeld van low-fidelity schetsen tijdens een overleg zijn tot complete photoshop bestanden. Prototypes van meer technische aard om de functionele kant en werking van de webapplicatie te bepalen zijn bijvoorbeeld wireframes of bijvoorbeeld een prioritized requirement list (MoSCoW).* het verfijnen van de oplossing

Zodra de website live gaat na de creatiefase kan er begonnen worden met het meten. Deze gegevens kunnen dan weer gebruikt worden om het onderzoek te verscherpen. Er komen na de initële oplevering namelijk mogelijkheden en kansen om verder op door te bouwen.

Process end